Belastingplan 2013: Wijzigingen afdrachtvermindering onderwijs

Het Belastingplan 2013 stelt maatregelen voor, waarmee de afdrachtvermindering onderwijs toekomstbestendiger wordt en tegelijkertijd onbedoeld gebruik tegengaat. Het belastingplan, indien aangenomen, geldt per 1 januari 2013, tenzij anders in de Staatscourant vermeld.

Lees verder…..

Comments are Closed