HR interim management en HR projectmanagement

HR interim management en HR projectmanagement

HR interim management en HR projectmanagement

Het inzetten van HR interim management en HR projectmanagement kan diverse redenen hebben. Tijdelijke vervanging, kwartier maken vooruitlopend op het aantrekken van een vaste HR manager, doorvoeren van organisatieveranderingen, het implementeren van strategische personeelsplanning en/of talentmanagement, enzovoorts.

Tijdelijke vervanging

Uw HR manager is tijdelijk niet inzetbaar of de periode tussen de vertrekkende en nieuwe HR manager dient te worden overbrugd. Situaties waarin uw organisatie er belang bij heeft dat HR deskundig en professioneel wordt geleid door een interim professional. De HR interim manager van Coadin zorgt ervoor dat al uw HRM zaken vlekkeloos, soepel, en effectief voortgang hebben ook als is uw vaste HR manager even niet aanwezig.

Kwartiermaker

Groeiende organisaties die toe zijn aan het inrichten van een eigen afdeling HRM hebben er baat bij te starten met de inzet van een kwartiermaker. De kwartiermaker van Coadin is degene die in samenspraak met het management, en gebaseerd op de organisatiedoelstelling, een stevig fundament legt voor de nieuw op te zetten afdeling HRM. De kwartiermaker is tevens de professional die de organisatie begeleidt in het aanzoeken en benoemen van de vaste manager die leiding gaat geven aan de nieuwe afdeling HRM.

Veranderprocessen

De interim manager en projectmanager van Coadin faciliteert de opdrachtgever in het tot stand brengen van de gewenste (strategische) veranderingen. Dat betekent dat bij HR interim management en HR projectmanagement al werkende een overdracht van kennis, inzichten en vaardigheden plaatsvindt. Door deze manier van werken wordt van meet af aan een organisatiebreed draagvlak gecreëerd en worden weerstanden weggenomen. Het resultaat van deze werkwijze is een organisatie die feitelijk zelf de voorgestane veranderingen doorvoert en tot een lange termijn succes weet te maken. Voorbeelden van door Coadin uitgevoerde HR interim management en HR projectmanagement opdrachten zijn:

Reorganisatie:

 • organisatieonderzoek, advies tot reorganisatie, implementatie.
 • sociaal plan.
 • herstructureren van procesrollen en taken binnen primaire processen.
 • herpositioneren afdelingen.
 • herplaatsen medewerkers.

 Privatisering:

 • omzetten ambtelijke rechtspositie naar privaatrechtelijke regelingen, CAO en boven CAO.
 • adviesrol naar bestuur en management.
 • coachen en begeleiden middenkader.
 • coachen en begeleiden OR,
 • tot stand brengen cultuuromslag.

Fusies en overnames:

 • cultuurverschillen overbruggen en samenbrengen.
 • harmonisatie loongebouw en arbeidsvoorwaarden.
 • management development.
 • coachen en begeleiden OR.
 • sociaal plan.
 • organisatiecultuur.
 • advies bestuur/directie.

Strategische herstructurering:

 • begeleiden van een non profit positionering naar een profit marktpositionering.
 • herinrichten HRM(processen).
 • herstructureren administratieve processen HRM.
 • (her)inrichten en implementatie HRM/salarissystemen op basis van businesscase.
 • omzetten primair proces, inclusief procesbeschrijving.
 • herstructureren/saneren personele bezetting.

 

Stel hier uw vraag aan ons over HR interim management en HR projectmanagement