HRM advies en begeleiding

HRM advies en begeleiding

HRM advies en begeleiding

Voor specifieke vraagstukken in HRM biedt extern HRM advies en begeleiding uitkomst, wanneer de deskundigheid daartoe binnen uw eigen organisatie niet of onvoldoende aanwezig is. Zoals de detaillist die om gezondheidsredenen zijn bedrijf moet staken, waardoor de arbeidsrelaties met  de medewerkers ontbonden dienen te worden. Of de grote supermarkt waar het afdelingshoofd zich onvoldoende profileert in zijn leidinggevende taken. Er zijn vele situaties waarin uw organisatie baat heeft bij een gerichte inzet van HRM advies en begeleiding door Coadin.

Complex ziekteverzuim:

Doorgaans verloopt ziekteverzuim binnen hanteerbare grenzen. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van langdurig verzuim zonder aantoonbare medische oorzaken, ontstaat gemakkelijk een slepende en complexe situatie. Bedrijfsartsen en arbodiensten zijn er vaak niet op ingericht, of beschikken niet over de deskundigheid om hierin snel en gericht naar een oplossing toe te werken. Dat is zeker niet het geval wanneer er arbeidsrechtelijke factoren een rol gaan spelen. HRM advies en begeleiding van Coadin voorkomt slepende verzuimsituaties door de kern van de oorzaak te achterhalen en daarin, samen met u en uw medewerker, een snelle en structurele oplossing te vinden.

Functioneringsvraagstukken:

Wanneer een individuele medewerker of manager onvoldoende functioneert, is ontslag niet altijd nodig. In veel gevallen is interventie door een externe deskundige voldoende om het disfunctioneren om te buigen. Onze ervaring is, dat soms een enkel goed gesprek direct duidelijkheid brengt en tot verbetering leidt. In andere situaties zijn er meerdere gesprekken of een andere aanpak nodig om verbeteringen te bereiken. Intern of extern, Coadin richt zich op een oplossing die niet alleen de beste is voor uw organisatie maar zeker ook op een aanpak die recht doet aan de loopbaan belangen van uw medewerker.

Ontslagprocedures:

Wanneer duidelijk is dat interventie in arbeidsconflicten niet tot verbeteringen zal leiden, of de arbeidsrelatie niet te herstellen is, staan wij u bij in het inrichten en uitvoeren van een ontslagprocedure. Daarin kan gebruik gemaakt worden van een vaststellingsovereenkomst, aanvraag ontslagvergunning UWV, of een ontbindingsverzoek aan de kantonrechter. Ook in collectieve ontslagprocedures bieden wij u deskundige juridische bijstand.

Strategische personeelsplanning:

Strategische personeelsplanning is de basis voor een op de toekomst gerichte inrichting van uw personeelszaken. Waar traditionele personeelsplanning beperkt is tot de kwantiteit, personeelskosten en aantallen medewerkers, gaat strategische personeelsplanning verder en is ook gericht op de kwaliteit en duurzaamheid van de arbeidsrelaties. Met strategische personeelsplanning werkt u stap voor stap toe naar een integrale betrokkenheid van management, middenkader en medewerkers. Nu en in de toekomst is het hanteren van de traditionele personeelsinstrumenten niet langer toereikend voor een effectief en kwalitatief personeelsbeleid. In plaats van uw aandacht te richten op groepen medewerkers, of functiegroepen, is aandacht voor de talenten van de individuele medewerker de basis. Met strategische personeelsplanning legt u daartoe een stevig fundament. Met HRM advies en begeleiding van Coadin bereikt u tegelijk flexibiliteit van uw organisatie en een structurele besparing op de kosten van HRM.

Talentmanagement:

Strategische personeelsplanning wordt in de meeste organisaties opgevolgd door het invoeren van talentmanagement. Langs deze weg ontstaat een hoge kwalitatieve invulling van duurzame arbeidsrelaties. Het effect daarvan is, dat medewerker en organisatie in een samenwerking komen die aanmerkelijk verder gaat dan het invullen van een functie. De medewerker vervult, op basis van zijn of haar talenten, een procesrol die cruciaal is voor de organisatie. Met andere woorden, talentmanagement draagt bij tot de beste match tussen medewerker, zijn talent, en de eisen en verwachtingen van de organisatie en haar klanten. Coadin hanteert hierin een stap voor stap aanpak, waarmee u de hoogste kwaliteit van talentmanagement en talentontwikkeling bereikt binnen uw organisatie.

Praktijkvoorbeelden:

Wij hebben hier slechts enkele voorbeelden gegeven van situaties waarin HRM advies en begeleiding door Coadin binnen uw organisatie ingezet kan worden. Daarvan wordt zowel door bedrijven uit het MKB gebruikt gemaakt als door grotere organisaties. De kracht van onze inzet is, dat wij samen met u op een snelle en deskundige wijze de beste oplossing of verbetering bewerkstelligen voor uw organisatie en uw medewerker(s).

 

Stel hier uw vraag aan ons over HRM advies en begeleiding