over Coadin | HRM business partner

Coadin | HRM business partner

HRM business partner

Meer dan 20 ervaring maakt Coadin een betrouwbare en deskundige HRM business partner voor grote werkgevers en werkgevers binnen het MKB. De kracht van onze dienstverlening is, dat wij er steeds weer in slagen als een van de eersten werkgevers te voorzien van kennis over en praktische toepassing van nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied van HRM. Datzelfde geldt voor veranderingen en vernieuwingen in wet- en regelgeving in het arbeidsrecht en de sociale verzekeringen. Onze opdrachtgevers hebben daardoor altijd een voorsprong op hun collega werkgevers.

Duurzame arbeidsrelaties

Onze adviezen, begeleiding en operationele ondersteuning, en ook de invulling van onze interim opdrachten, zijn gericht op duurzame arbeidsrelaties binnen de organisaties van onze opdrachtgevers. Dat betekent dat we als HRM business partner, samen met onze opdrachtgevers, streven naar invulling van een personeelsbeleid dat is gericht op binding tussen de organisatiedoelstellingen en de talenten van de medewerkers. En waar deze twee uit elkaar groeien, zoeken we altijd samen met de opdrachtgever en de betrokken medewerker naar een nieuwe plek extern waar zijn of haar talent wel tot bloei komt. Met andere woorden, duurzame arbeidsrelaties bij onze opdrachtgevers ontstaan door aandacht voor ontwikkeling van de talenten van de medewerkers in directe relatie met de organisatiedoelstellingen.

Specialist binnen het MKB

Het MKB neemt binnen Coadin een bijzondere plaats in. Vanaf het begin zijn wij als HRM business partner actief binnen het MKB en hebben daardoor alle specifieke kenmerken leren kennen. Inmiddels weten wij als geen ander wat een MKB werkgever bezighoudt, tegen welke problemen hij aanloopt en welke praktische oplossingen daarin het beste werken. Geen theoretische verhandelingen of dikke rapportages, maar direct toepasbare oplossingen. Voor kleine werkgevers is Coadin de externe HRM afdeling die al vanaf enkele uren per maand binnen het bedrijf actief is. Daarmee hebben deze werkgevers toch de expertise van HRM in huis zonder de zware lasten van een dienstverband. De mogelijkheid om via Coadin digitale personeelsdossiers aan te leggen en up-to-date te beheren vervolmaakt onze dienstverlening voor het MKB.

Leiderschap binnen grote organisaties

In de rol van HR interim manager of HR project manager bewijst Coadin haar leiderschapskwaliteiten. Veelal maakt de HR interim manager als HRM business partner deel uit van het management team. Vanuit die positie is deze interim manager de business partner bij het inrichten en (doen) uitvoeren van het strategisch HRM beleid. Wanneer de opdracht is gericht op veranderingsprocessen binnen de organisatie, werkt de interim manager doorgaans samen met en vanuit de stuurgroep die daartoe is samengesteld door de organisatie. Vanuit deze positie heeft de interim manager bij veranderingsprocessen de rol van adviseur van het management team en is hij procesbegeleider. De grote kracht van Coadin in dit soort opdrachten is, dat wij gewend zijn onze weg te vinden binnen professionele, complexe en/of politieke omgevingen.

 

Stuur ons uw vraag of verzoek