Praktisch HRM binnen het MKB

praktisch HRM binnen het MKB

Praktisch HRM binnen MKB

Binnen het MKB is vaak sprake van een bedrijfsomvang die te klein is om een eigen afdeling HRM of personeelszaken in huis te hebben. Niet alleen de omvang van de personele bezetting is daarin bepalend. Kosten en risico’s van een loondienstverband spelen ook een rol. Toch doen zich regelmatig, vaak onverwacht, situaties voor waarin de deskundigheid van een HRM specialist gewenst of zelfs noodzakelijk is. Coadin biedt daarom praktisch HRM binnen het MKB; specifiek bedoeld voor bedrijven zonder HRM afdeling.

Uitvoerende ondersteuning

Binnen MKB bedrijven gaat het doorgaans om heel praktische zaken, wanneer het personeelszaken betreft. Alleen al de veelheid en ingewikkeldheid van wet- en regelgeving rond arbeidsrelaties vragen inhoudelijke, adequate kennis bij ziekteverzuim, verlofregelingen, eventuele CAO bepalingen, arbeidsconflicten, arbeidsmarktcommunicatie, en nog vele onderwerpen meer. Wat wij verstaan onder praktisch HRM binnen het MKB, en de toegevoegde waarde die dit voor u heeft, leest u op deze pagina.

Digitale personeelsdossiers

Iedere werkgever komt regelmatig in situaties waarin hij direct moet kunnen terugvallen op actuele informatie over zijn medewerkers. Uiteraard geldt dat om te beginnen in arbeidsrechtelijke kwesties en bij langdurig ziekteverzuim. Maar de werkgever die bijvoorbeeld het functioneren van de medewerkers wilt volgen en verbeteren, kan dat niet effectief doen zonder personeelsdossiers. In feite behoort het hebben van volledige en actuele personeelsdossiers tot de norm van goed werkgeverschap. Om het u gemakkelijker te maken biedt Coadin met praktisch HRM binnen het MKB de ideale oplossing. Wij bieden u de mogelijkheid digitale personeelsdossiers aan te leggen en te onderhouden. U heeft niet langer grote archiefkasten nodig en u hoeft ook geen investeringen te doen in het aanschaffen van hardware; uw persoonlijke PC of laptop is voldoende.

Vanaf 4 uur per maand uw eigen HRM afdeling

Flexibiliteit, de laagste kosten, en de hoogste kwaliteit. Dat is de kern van praktisch HRM binnen het MKB! Al vanaf 4 uur per maand  heeft u uw HRM volledig verzorgd binnen uw bedrijf. Afhankelijk van het aantal medewerkers, overleggen we met u welke ondersteuning en hoeveel tijd per maand voor uw bedrijf gewenst is. In combinatie met de digitale personeelsdossiers heeft dan zelfs uw eigen volledige afdeling HRM in huis.

Praktisch HRM binnen het MKB op afroep

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen onze ondersteuning op afroep in te zetten. Dat kan zijn voor het afhandelen van een ontslagprocedure of begeleiding van een zieke medewerker. Maar bijvoorbeeld ook bij het opzetten en begeleiden van functionerings- of beoordelingsgesprekken; of ondersteuning in werving en selectie. Zo heeft u op ieder gewenst moment snel en doeltreffend de juiste HRM deskundigheid in huis voor het onderwerp waarin u deskundige en professionele ondersteuning nodig heeft.

 

Stel hier uw vraag aan ons over praktisch HRM binnen het MKB