Verboden voor vrouwen

Het deelakkoord tussen VVD en PvdA doet veel stof opwaaien. Het televisieprogramma Kassa liet afgelopen zaterdag enkele schrijnende voorbeelden zien van mensen die het slachtoffer worden van weer een ondoordachte politieke beleidskeuze. Het versneld ophogen van de AOW leeftijd naar 67 jaar heeft grote gevolgen.

Lees verder…..

Comments are Closed